Persbericht Coronacrisis TT-Circuit Assen

Coronacrisis

De aangescherpte maatregel van het kabinet om het Coronavirus onder controle te
krijgen, gebaseerd op het advies van het RIVM dd.23-03-2020 dat alle events ook met
minder dan 100 personen worden verboden tot maandag 1 juni, treft ook de
CRT-organisatie en Trackdays4all-organisatie zwaar.

Hierdoor ontstaat een door de overheid oplegde overmachtsituatie waardoor de
CRT-, CRExperience- en OW Cup over de maanden april en mei maar liefst 16 van
haar events moet verschuiven of in het ergste geval moet annuleren.
Trackdays4all moet op het TT Circuit Assen in mei 2 events verschuiven of in het ergste
geval annuleren.

TT Circuit Assen
Ook het TT Circuit Assen is door de aangescherpte maatregel zwaar getroffen.
Grote internationale events vallen in de maanden april en mei en mede door de
kalender van de internationale organisaties en het TT Circuit Assen zijn eventuele
verplaatsingen in 2020 niet vanzelfsprekend. Hierdoor komt onze grote passie en hobby
in gevaar. Zeker als dit (te) lang gaat duren gaat naar verwachting dit gevolgen hebben
voor zowel organisaties van circuitdagen als voor de circuits zelf.

CRT en Trackdays4all
Voor de CRT en Trackdays4all is dit een hele zware en moeilijke tijd en we moeten
er voor zorgen dat we er samen met jou en de circuits weer bovenop komen. Voor het
ontzettend leuke spelletje “circuitrijden” hebben we nu eenmaal 3 partijen nodig; jij als
deelnemer, het circuit en de organisator.
Als één van deze partijen wegvalt is het helaas gedaan met de hobby.
CRT en Trackdays4all zijn gestart uit hobby, hebben een passie voor de motorsport,
zijn bereid om forse financiële risico’s te nemen om onze gezamenlijke hobby te kunnen
uitoefenen. Echter, deze Coronacrises is van een dergelijke omvang dat wij deze in
overleg met de circuits en deelnemers gezamenlijk binnen de nog bestaande
mogelijkheden dienen aan te pakken.

Bundelen
CRT en Trackdays4all bundelen in deze Coronacrises hun krachten om in nauw overleg
met het TT Circuit Assen het maximale voor hun klanten te kunnen realiseren. Zodra er
meer informatie beschikbaar is laten wij dit in een gezamenlijk persbericht weten.
Wij hopen dat je echt begrip hebt voor de situatie en zijn ervan overtuigd dat wij de
crisis samen zullen overwinnen en elkaar snel weer zullen ontmoeten op het circuit.

Vriendelijke groeten en blijf gezond.

                          
Hennie Lentink                                                                                   Jeroen Versteeg